Tilbake til startsiden

Sauejordet, tidligere Rønningen

 

 

Rønningen var et område som fra 1930-tallet ble dyrket opp og brukt som beite for kyr fra
Søndre Hosle
. Senere, etter at de sluttet med melkeproduksjon og gikk over til sauehold, ble området kalt Sauejordet.

Det finnes rester av gravhauger, rydningsrøyser og kalkbrudd her. Se egen omtale.

Jordet brukes ikke bare av beitende hester, kuer og sauer. Skoler og idrettslag i nærområdet har arrangert blant annet skirenn (Hoslerennet), skiskole, utflukter og løpedag. Bærum kommune har preparert en rundløype på jordet om vinteren. Den har forbindelse til løypenettet i Bærumsmarka via golfbanen.


Kilder:

Skiforeningen

Bærum kommune. Månedens kulturminne 

Sauejordet 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning