Tilbake til startsiden

Skjerpene ved Madserud

 

I Madserudberget nordøst for Madserud ligger flere små jernskjerp. Skjerp er steder man lette etter malm, men ikke startet permanent gruvedrift. Forskjellen på skjerp og gruve kan ofte være uklar.Se kartet ovenfor.

Malmen skulle brukes i masovnenBærums Verk, men funnene av jernglans eller jernglimmer (hematitt) var for små. Jernglansen finnes i centimetertykke ganger, eller årer, som skjærer gjennom den mørke bergarten basalt. Hvis man riper i de svarte små jernglansflakene, får man et kirsebærrødt pulver.

Skjerpene er antakelig fra siste halvdel av 1700-tallet.

Ifølge Bærumskart skal det være fem skjerp i området. Noen av disse er vanskelige å finne.

Mer om gruvedrift og jernmalm: Se egen omtale


Kilder:

Christensen. Trygve. (1996). Natur- og kulturminner i Bærumsarka

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag.

Bærumskart

  

Kart over jernskjerp nord for Madserud. Skjerpet med rødt merke, er tydeligst og lettest å finne. Kilde: Bærumskart
For å komme til skjerpet med rødt merke på kartet ovenfor, går man den stiplede kjerreveien fra Madserud ca. 400 meter til man ser steinene på bildet ovenfor. Man fortsetter så kjerreveien rett frem ca. 20 meter og klatrer ca. 50 meter oppover den bratte skråningen til høyre. Stien som går helt inntil skjerpet på kartet er vanskelig å finne. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Ved skjerpet ved det røde merket på kartet står en informasjonsplakat. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Skjerpet. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning