Tilbake til startsiden

Det kommunale søppeldeponiet Øverland-I lå på jordet på østsiden av Øverlandselven, rett nord for Gamle Ringeriksvel. Det var i bruk fra 1960 til 1963. Det ble senere dårlig tildekket, og søppel har kommet frem i dagen.

Øverland-II lå på jordet på vestsiden av Øverlandselven, rett sør for Gamle Ringeriksvel, og var i bruk mellom 1963 og 1967.

Det har blitt gjort undersøkelser av grunnen der deponiene lå, og det er blant annet funnet flere giftige metaller, benzen, xylen og fenol. På Bærumskart beskrives områdene slik (2019): "Uakseptabel forurensning. Behov for tiltak".

Det er utgitt en rapport fra undersøkelser som ble gjort ved Øverland-II i forbindelse med planlegging av boligutbygging i området.

I dag (2020) har kommunen igangsatt arbeid med å legge nytt dekke med jord oppå de gamle fyllingene.


Kilder:

Opplevelser langs Øverlandselva

Finansavisen

Overordnet tiltaksplan, Øverland

Bærumskart

Budstikka 20. januar 2021

 

Søppeldeponiene Øverland-I og Øverland-II
Øverland-II
Øverland-II
Søppeldeponiene Øverland-I og Øverland-II. Kilde: Bærumskart