Tilbake til startsiden

ToppGolf

 

På hjemmesiden til Toppgolf står følgende (2019) (noe redigert):

"ToppGolf inneholder Norges største innendørs golfsimulatorsenter med hele 12 Full Swing golfsimulatorer, kafé, Nordhaug golfbane (9-hull) og den største driving rangen i Norge med 80 utslagsteder under tak, fordelt på 2 etasjer.

ToppGolf betjener golfspillere i alle kategorier. De har over 100 000 besøk årlig og tilbyr golfinstruksjon til alle typer spillere. ToppGolf samarbeider også med Norges Golfforbund om å utvikle Norges beste golfere gjennom Team Norway."

Nordhaug Golfklubb er en del av ToppGolf. Klubben ble stiftet i 2010.
Banen deres, Nordhaug golfbane (9-hull), ligger på et gammelt jordbruksområde. Mye av området der klubbhuset og golfsenteret ligger i dag, var tidligere brukt som ridesenter. Her lå det en stor ridehall som ble revet.
Nordhaug Golfbane ble prosjektert sammen med Haga Golfbane og åpnet i 2002.

Klubbhuset og golfsenteret ble ferdig i 2006.

Øverlandselven renner gjennom området, og her er det påvist et stort antall fuglearter.


Kilder:

Nordhaug Golfklubb

Toppgolf 

Ovenfor: I denne bygningen ligger et innendørs golfsimulatorsenter. Bildet er tatt i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning

Til høyre: En av golfsimulatorene.
Kilde: TopGolf

Nordhaug golfbane som er golfbanen til Norderhaug Golfklubb. Sett fra sydøst.
Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Driving rangen 2019. Sett fra vest.
Foto: Knut Erik Skarning