Tilbake til startsiden

Aktuelle lenker og bøker

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag

Christensen. Trygve. (1997). Sørkedalsvassdraget og Sørkedalen. Eget forlag

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Christensen. Trygve. (1996). Natur- og kulturminner i Bærumsarka

Gater og veier i Bærum kommune

lokalhistoriewiki.no (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget)

Frøysaa Moe, Liv og Skage Andersen, Einar (red). (2017). Kulturminner i Bærumsmarka. Bærum turlag

For øvrig finnes mange lenker på de ulike sidene man kommer til ved å klikke på markører i kartet.