Tilbake til startsiden

Teppeland (Alabama)

 

 

Teppeland (Alabama) har adresse Ramstadsletta 17.

Bygningen ble oppført omkring år 1900 for August Erichsen, som da var eier av Høvik Verk, og som hadde kjøpt området mellom jernbanen og Drammensveien av Kristofer Ramstad på gården Ramstad i 1895.

Den staselige bygningen er i to etasjer og har hjørnetårn i sydvest. Hvem som tegnet villaen, er ukjent. Det har vært en lang rekke eiere etter at Erichsen solgte stedet i 1905. Det var skipsredere, fabrikkeiere og en grosserer.

Villaens navn stammer antakelig fra tiden da skipsreder Rolf Seeberg var eier (1905 – 1915). Han ble født i 1869, og giftet seg i byen Mobile i Alabama. Seeberg drev forretninger i Kristiania som skipsagent. Senere, i tiden før første verdenskrig (1914 – 1918), ble han registrert som skipsreder og disponent for flere norske skipsaksjeselskaper.

Ljungberg Sportsklær holdt til i bygningen fra omkring 1927 til 1972. De benyttet de to nederste etasjene til fabrikk og kontorer, mens "Loftet" var hybelhus for dem som arbeidet på fabrikken.
Etter hvert ble villaen omgjort til kontorer og fikk et moderne tilbygg. Siden 1973 har firmaet Teppeland hatt butikk her.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

  

Teppeland (Alabama) 2004. Interiør. Kilde: Bærum bibliotek
Teppeland (Alabama) 2004. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Vi ser huset hvor Teppeland (Alabama) nå holder til (til høyre i bildet), og vi ser gården Ramstad (til venstre i bildet). Sett fra sydvest. Bildet er tatt omkring år 1900.
Kilde: Bærum bibliotek
Teppeland (Alabama) 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning