Tilbake til startsiden

Bærumkoret

 

 

 

 

 

Koret springer ut fra det tidligere Bærum Arbeiderpartis kor som ble startet av noen sangglade medlemmer av Bærum Arbeiderparti i 1951. Dirigenten den gang het Else Berntsen Aas.

Ved utgangen av 70-årene var oppslutningen dårlig, og mange medlemmer sluttet. Men noen ildsjeler ønsket å videreføre koret. De bestemte imidlertid at koret skulle være partipolitisk nøytralt og ga det navnet Bærumkoret.

Bærumkoret har i sin nåværende form eksistert siden 1980.

Bærumkoret er Bærums største blandede kor. De fleste medlemmene kommer fra Bærum, men det er også mange fra Asker, samt noen fra Oslo. Medlemstallet har på det meste vært oppe i 75 medlemmer. I dag er det ca. 60 aktive sangere i koret. Koret består av kvinner og menn med stor aldersspredning.
Bærumkoret har et godt sosialt miljø og har blant annet tradisjon for å reise på tur hvert år, og vi reiser av gårde for å oppleve litt annen kultur.

Koret har valgt å legge seg på en publikumsvennlig linje med musicals, viser, pop, rock og lettere klassisk på repertoaret.
Dirigent 2022 er Simon-André Jacobsen.

I tillegg til den faste og populære julekonserten i Høvik kirke første søndag i advent, holder koret flere større og mindre konserter i løpet av året.
Av musikalske verk koret har fremført kan nevnes: "Messias" i 2018, "Carmina Burana" i 2014 og Duke Ellingtons "Sacred Concert" i 2012 og 2015.

Koret øver (2022) hver mandag i Høvik Normisjons lokaler i Gamle Drammensvei 111.

Kilde:

Bærumkorets hjemmeside

Rigmor K. Knai

 

  

Koret øver i Høvik Misjonssenter. Bildet er tatt i 2019. Sett fra sydvest.
Foto: Knut Erik Skarning

Se også Detaljkart

 

 

 

 

 

 

 

 

Bærumkoret holder årlig julekonsert i Høvik kirke. Bildet er brukt med tillatelse fra Rigmor K. Knai