Tilbake til startsiden

Ringen Lavpris, tidligere Blommenholm Kolonial

 

 

Den første butikken ble åpnet av Røed i 1915. I 1920 ble butikken overtatt av Lars Syvertsen, som hadde drevet butikk på Stabekk. Betzy Syvertsen drev butikken i 1920- og 1930-årene.

Thora Lie Opsahl åpnet Blommenholm Kolonial i en ny forretningsgård og drev fra 1956 til omkring 1990. Mange kjente Thora Lie og denne forretningen godt.
Etter Thora Lie overtok nevøen Aksel Mellbye og drev i tre år.

Shahid Chaudhry var siste kjøpmann og han drev butikken under navnet Ringen Lavpris i perioden 1994 - 1995.


Se også Handel i Bærum


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

  

Her lå Blommenholm Kolonial. Sett fra øst. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart