Tilbake til startsiden

Blommenholm postkontor

 

 

Blommenholm postkontor var i drift i perioden 1911 - 1992. Blommenholm poståpneri, som det opprinnelig het, ble åpnet på Blommenholm jernbanestasjon. Den første poståpneren var Karl Johan Arnesen som hadde en årslønn på 100 kroner.
Tidligere måtte posten hentes på postkontoret i Sandvika.

Det første datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen i 1911. Se bildet ovenfor.

Poståpneriet lå under Kristiania postkontor. Det ble lagt under Sandviken postkontor i 1920, men kom igjen under Kristiania postkontor i 1924. Frem til 1949 ble posten sendt to ganger daglig med tog til og fra Vestbanen. Etter 1949 ble posten sendt med Postverkets egne biler.

Blommenholm fikk status som underpostkontor i 1973, og ble eget postkontor i 1977. Postkontoret ble nedlagt i 1992, og ny postadresse ble1300 Sandvika. Tidligere postadresse var 1310 Blommenholm. Poststedsnavnet Blommenholm ble gjenopprettet i 2000 med ny postadresse 1365 Blommenholm.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Digitalt Museum

 

  

Datostempel med lukket stjerne som ble brukt i 1911. Stemplet på bildet er fra et annet postkontor og er tatt med for å vise typen stempel som ble brukt.
Kilde: kulturarv.org
Se også Detaljkart
Slik så Blommenholm stasjonen ut de første årene etter 1910. Her var det også postkontor. Kilde: Løvseth, Øystein (Red). (2011). Blommenholm i 100 år. Blommenholm vel 1911 - 2011. Blommenholm vel