Tilbake til startsiden

Blommenholm skole

 

 

Blommenholm skole har adresse Halvorsens vei 2, og er en barneskole (1 – 7). Skolen ble bygget i 1962/1963 og påbygget i 1972. I 2002 ble skolen ytterligere påbygget, samtidig som hele skoleanlegget ble totalrenovert.

Skolen ble benyttet til realskoleklasser i skoleåret 1962/1963, deretter var skolen folkeskole.

Det ble tidlig satset på musikkaktiviteter ved skolen. I 1969 hadde strykeorkesteret 19 medlemmer, barnekoret 45 medlemmer, og en blokkfløytegruppe hadde 45 medlemmer. Det ble også tidlig startet barneopera. Innholdet i operaen ble blant annet hentet fra folkeeventyret "Mannedatteren og kjerringdatteren" som Ulla Sollerud hadde skrevet om på rim.

Da nybygget sto ferdig i 2003 med samlingssal og musikkrom, sørget vellet, andre foreninger og privatpersoner for at skolen fikk et flygel til en verdi av flere hundre tusen kroner. Musikkrommet ble dermed en viktig arena for det lokale musikklivet. Skolen kunne nå motta besøk fra rikskonsertene.

I 1963 var det 250 elever ved skolen. I skoleåret 2018/2019 var det 367 elever
ved skolen (1. – 7. klasse).

Handelsskolen leide klasserom ved skolen 1964 - 1966.

Se også Høvik - Blommenholm - Løkeberg skolekorps.


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 71.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Blommenholm skole

Borgen, Per Otto. (2006). Asker og Bærum leksikon

Løvseth, Øystein (Red). (2011). Blommenholm i 100 år. Blommenholm vel 1911 - 2011. Blommenholm vel

  

Blommenholm skole 1963. Kilde: Oslobilder
Se også Detaljkart
Blommenholm skole 2019. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Blommenholm skole 2019. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning