Tilbake til startsiden

Brattås

 

 

Brattås har i dag adressen Gamle Drammensvei 190.

Brattås var en husmannsplass under Blommenholm. Blommenholms beste potetjorde lå her.

Otto Halvorsen kjøpte plassen i 1880 av sin eldre bror Carl Halvorsen som eide Blommenholm. Otto Halvorsen bygget et stort hus i 1898 som fortsatt (2019) står. I kjelleren er grunnmuren til husmannsplassen synlig. Samme år solgte Carl Halvorsen Blommenholm og bygget hus på Sjøholmen. Dette huset og huset Otto Halvorsen bygget, hadde samme stil.

Uthusbygningen fra den gamle plassen sto til 1967, da den ble revet i forbindelse med etableringen av Brattås barnehage som holdt til i 1. etasje i det store huset i årene 1967 - 2005.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Borgen, Per Otto. (2006). Asker og Bærum leksikon

Løvseth, Øystein (Red). (2011). Blommenholm i 100 år. Blommenholm vel 1911 - 2011. Blommenholm vel

  

Se også Detaljkart
Brattås 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning