Tilbake til startsiden
"Danmark"

 

 

 

Gro Magnesen skrev om "Danmark" i 2005 følgende:

"Den lille øya "Danmark" ligger i Sandviksbukta mellom Sandvika og Blommenholm. Opprinnelsen til navnet er ikke kjent. Det var imidlertid ikke uvanlig å gi husmannsplasser landsnavn.

Da vestre del av Sandviksåsen i 1783 ble solgt av eieren av Blommenholm, omfattet salget også "en lille ø Danmark kaldet". Et fotografi fra 1880-årene viser at det sto et lite bolighus på øya. Se bildet ovenfor.

Farvannene utenfor Sandvika var ofte rike på blant annet sjøørret, laks, torsk og hvitting, og fiske var en viktig inntektskilde. Den siste som bodde på øya "Danmark" før det ble sjøbad var en fisker.

Selskabet for Sandvikens Vel tok på 1920-tallet initiativ til at kommunen skulle bygge både et innendørsbad og et sjøbad. Noe innendørsbad ble det aldri. Sjøbadet derimot ble besluttet bygget på øya "Danmark", og 5. juli 1925 sto det klart. Det var adskilte dame- og herreavdelinger, og det var stupetårn. Billett for voksne kostet 25 øre og barn betalte 10 øre. Badet var i en periode svært populært. Sommeren 1926 besøkte over 10.000 mennesker anlegget.

Badendes krav til adskilte herre- og dameavdelinger endret seg imidlertid raskt. Det ble mer akseptabelt å bade fra åpne, felles strender. På Kadettangen ble det snart folksomt i badesesongen, og i 1936 ble sjøbadet på "Danmark" nedlagt. Bærum Roklubb flyttet inn i lokalene samme år og fikk etter hvert selskap av Bærum Kajakklubb. Roklubbens første klubbhus lå opprinnelig på Kalvøya. Bygningen ble i 1925 flyttet til Kadettangen. Klubben slet imidlertid med dårlig økonomi, og klubbhuset ble solgt på tvangsauksjon i 1936. Roerne fikk en ny start på øya "Danmark". Økt trafikk og utvidelse av E18 medførte senere mye støy og forurensing. I 1972 sto Båtsportens hus klart på Kalvøya og båtklubbene flyttet dit. De gamle sjøbadbygningene på "Danmark" ble revet.

I dag står bare noen rester av grunnmuren og en flaggstang igjen. I en periode var dansker bosatt i Oslo-området samlet på "Danmark" for å feire den danske nasjonaldagen 5. juni. Da ble det danske flagget "Dannebrog" heist."

Mer om flaggingen på "Danmark"
Torgeir Oma skriver på sin blogg:
"Bygningene på "Danmark" ble revet, og det eneste som sto igjen etter Roklubben var flaggstangen. Hvem skulle trodd at den skulle bli sentral for øyas videre historie? Dette var mens NATO hadde sitt hovedkvarter for Nord-Europa på Kolsås. Der var det et internasjonalt miljø,
blant annet med en egen forening for dansker som tjenestegjorde i NATO. De fant ut at denne “øen” med det hjemlig klingende navnet Danmark passet utmerket til feiring av den danske grunnlovsdagen 5. juni. I mange år foregikk feiringen, med dansk flagg på flaggstangen, grilling av dansk mat og sikkert med inntak av dansk øl. Men NATO-hovedkvarteret flyttet, og siste feiring var visst i 2011. Men da var “øen” uformelt stilt til evig (?) disposisjon for danskene av Bærums ordfører frem til 2011, Odd Reinsfelt, og i flaggstangen vaiet en dansk vimpel.

Denne vimpelen ble utgangpunkt for det foreløpig siste sprellet rundt Danmark. Plutselig en dag var den erstattet av et svensk flagg, senere kom både britisk, skotsk og norsk. Da kommunen grep inn ved å fjerne flaggstangen, ble saken til slutt løst på fornuftig vis, ved at Visit Denmark tok ansvar for flaggingen. Siden har det vært dansk vimpel der."


Kilder:

Bærum kommune. Månedens kulturminne

Skoletjenesten

 

 

  

"Danmark" 1970 da Roklubben hold til her. Sett fra vest. Kilde: Bærum bibliotek
"Danmark" 2019. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Inventar fra Roklubbens lokale omkring 1970. Kilde: Bærum bibliotek
Detalj fra badet 1925. Kilde: Bærum bibliotek
Sandviksbukten 1880. Vi ser "Danmark" med et lite hus bak det store mørke huset. Det er uklart om det var fastboende i huset på "Danmark". Kilde: Bærum bibliotek
"Danmark" 1925 da det var bad her. Kilde: Bærum bibliotek
Badeliv på sjøbadet på "Danmark".
Kilde: Akershus fylke nr. 15. Badeliv i Bærum
Broen over til "Danmark" omkring 1970. Broen ble lagt ut om sommeren. Kilde: Bærum bibliotek
"Danmark" 1904. Sett fra Sandviksåsen. Kilde: Prospektkort