Tilbake til startsiden

Ekeberg seniorsenter

 

 

 

Ekeberg seniorsenter har adresse Hans Øverlands vei 29.

Ekeberg Helse- og Velferdsentral ble åpnet i 1973 som et servicesenter for beboerne i de
kommunale aldersboligene i området. Velferdsentralen og aldersboligene, nå velferdsboligene, ble bygget for midler fra legatet "Hans Øverlands og hustrus minde" som ble opprette av Caroline Øverland til minne om hennes foreldre. Caroline Øverland var datteren til Hans Pettersen Øverland som eide Høvikodden. Bærum kommun fikk penger fra legatet på følgende betingelser: "For summen opføres et hjem for ældre Bærumsfolk, som tidligere har set bedre dage." Kommunen kjøpte da Ekeberg som eide området der de senere etablerte Velferdssentralen og aldersboligene.

Ekeberg velferdssentral ble senere til Ekeberg seniorsenter.

Rett nord for senteret lå tidligere husene på Ekeberg.

Seniorsentrene tilbyr aktiviteter og tjenester for pensjonister og trygdede over 60 år. Sentrene ønsker å inspirere til aktivitet og engasjement. De vil medvirke til å skape gode sosiale nettverk, slike at den enkelte pensjonist kan bo hjemme lengst mulig.

Under Bærum kommune står mer om seniorsentrenes tilbud.


Kilder:

Bærum kommune (Generelt om eldresentrene)

Bærum kommune (om bruk av legatet)

Lokalhistoriewiki

  

 

 

 

 

  

Ekeberg seniorsenter 2020. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning.
Se også Detaljkart