Tilbake til startsiden

Esso Ramstadsletta, Esso Taverna og Scandic Høvik Hotell

 

 

 

 

 

På Ramstadsletta lå Essos største servicesenter i Norge. Dette ble etablert i forbindelse med utvidelsen av E18 til firefeltsvei omkring 1960.

Omkring 1970 ble Esso Taverna bygget. Tavernaene var Essos nye kafeteriakonsept langs veiene.

Ifølge Bensinstasjonsboken (se referanse nedenfor) ble Esso Motorhotell bygget i forbindelse med Tavernaen i 1978. På Lokalhistoriewiki står det at hotellet ble åpnet i 1972.
Opprinnelig tilhørte hotellet en kjede som ble grunnlagt i Sverige i 1963 av oljeselskapet Esso.
Etter salg i 1983/1984 tilhørte hotellet Scandic Hotels og het Scandic Høvik Hotell.

Ved bensinstasjonen lå også et opplæringssenter for bensinstasjonspersonell. Dette ble bygget i samme stil som de øvrige bygningene og var tegnet av arkitekt Robert Jensen.
Senteret ble senere nedlagt.

Som følge av utvidelse av E18 ble ESSO-anlegget fjernet i 2022.


Kilder:

Linde, Kirsten og Jakobsen, Petter Tønder. (2019). Bensinstasjonsboken Perspektiv Akershus. MiA (Museene i Akershus)

Samlerapport miljøkartlegging

Lokalhistoriewiki

  

Bensinstasjonen på Ramstadsletta. Den opprinnelige stasjonen ble bygget i 1961. Den ble revet og ny stasjon ble bygget i 1990. Denne ble ombygget i 2004. Bildet er tatt i 2016. Sett fra nordøst. Til høyre ser vi litt av hotellbygningen (se nedenfor).
Kilde: digitalmuseum.no


Se også Detaljkart
I den mørke bygningen til venstre lå Esso Taverna. Til høyre lå Esso Motorhotell, senere Scandic Høvik Hotell. Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 2016.
Kilde: digitalmuseum.no
Tavernaen ble bygget omkring 1970. I 1978 ble denne bygget inn i en større bygningsmasse med hotell. Neste utbygging skjedde omkring midten av 1980-tallet, da hotellet ble ytterligere utvidet. Noen mindre tilbygg kom på 1990-tallet og tidlig
2000-tallet.
Kilde: Wikimedia
Inne i hotellet. Her var det et sydlandsk preg med keramikkboller på veggene. Kilde: Statsarkivet i Stavanger
opplæringssenter for bensinstajonspersonell lå i denne bygningen. Den ble oppført i 1969 og ombygget i 1981. Bygningen lå øst for bensinstasjonen. Sett fra vest.
Kilde: Samlerapport miljøkartlegging