Tilbake til startsiden

Villa Fagerstrand

 

 

I 1874 ble et større areal av Høvik Nordre solgt til Grosserer Johan Sørensen. Sørensen fikk bygget en stor villa, Villa Fagerstrand, på eiendommen. Den har adresse Sarbuvollveien 38 og er tegnet av arkitekt Wilhelm von Hanno.

Sørensen var vendt hjem fra mange år i Spania og hadde bygget seg opp en betydelig formue. Som mange andre av datidens forretningsmenn som hadde vært ute i verden, hørte han til venstresiden i 1880-tallets politiske og kulturelle kamp.

Sørensen var litterært interessert og hadde ofte besøk av sin venn Bjørnstjerne Bjørnson på Fagerstrand. Sørensens sto bak "De Tusen Hjems Bibliotek". Dette var en samling rimelige bøker som ble solgt på det norske markedet. Bøkene var av høy kvalitet og omfattet forfattere som Tolstoj, Dostojevskij, Darwin, Dickens, Kant, Kielland, Sundt og Bjørnson. De skulle "nå et bredt publikum som hadde manglet leilighet til å få kontakt med tidens idestrømninger".

Villa Fagerstrand har også vært pensjonat.

Eiendommen har gitt navn til Fagerstrandveien.


Kilde:

Fagerstrand vel 1935 - 1985. Redaksjon ved Finn Lønnå

Borgen, Per Otto. (2006). Asker og Bærum leksikon

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

 

  

Villa Fagerstrand 2019. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Villa Fagerstrand 1970. Sett fra nordøst. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Villa Fagerstrand 1900. "Den historiske salong" slik den så ut i Johan Sørensens tid.
Kilde: Bærum bibliotek
Villa Fagerstrand. Sett fra sydøst. Kilde: Prospektkort