Tilbake til startsiden

Flyginn

 

 

Ved Sandviksbukta lå et hus som på folkemunne hadde navnet Flyginn (også kalt Flygind og Flyinn). Her kunne folk stikke innom. På samme sted lå senere huset Sjøstrand. Husene og eiendommene ble sanert da den nye Drammensveien, E18, ble anlagt.

Flyginn har gitt navn til Flyinnveien.


Kilde:

Borgen, Per Otto. (2006). Asker og Bærum leksikon

 

 

 

 

 

 

 



 

Flyginn lå helt til høyre på dette bildet, rett inn for "Danmark" som er øya vi ser. Bildet er fra 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart