Tilbake til startsiden

Frøken Ulstrups privatskole

 

 

 

Ingeborg Ulstrup var datter av verksbestyrer Arne Ulstrup ved Høvik Verk. Hun hadde undervist ved Frøken Tharaldsens Pensionatskole og startet egen privatskole på 1930-tallet i
Solvikveien 15. På 1940-tallet flyttet hun skolen til sin private bolig i Jenshaugveien 24.

Da glassverket ble nedlagt skal det ha vært mange av de "fine" som overførte barna sine fra Høvik Verk skole til Frøken Ulstrups privatskole. Det var forskjell på Solvik-unger og Verket-unger.


Kilde:

Figved, Inger Lorange (red). (2015). Høvik Verk vel 1915 - 2015. Vellet

 

 

 

 

 

  

I dette huset holdt Frøken Ulstrups privatskole til i en periode. Sett fra nordøst.
Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning

Se også Detaljkart