Tilbake til startsiden

Funnsted for øks

 

 

 

Ved Bjerkealleen 8 er det funnet en skafthulløks fra yngre jernalder (550 evt. – 1050 evt.). Skafthulløksene var slipte og hadde rett egg. Skafthull er boret ved å dreie en rørknokkel frem og tilbake med sand som slipemiddel. Øksene ble brukt til å bearbeide jord, som stridsøkser og til kultformål.


Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

 

 

  

Frøken Tharaldsens Pensionatskole 1914. Kilde: Bærum bibliotek
Funnstedet er markert med brun trekant. Kilde: Kulturminnesok
Skafthulløksen. Kilde: Bærum bibliotek

Bjerkealleen