Tilbake til startsiden

Funnsted for hengebryne ved Blommenholm skole

Hengebrynet er laget av rødbrun skifer og er tidfestet til jernalderen (ca. 500 fvt. - 1050 evt.).

Det er funnet i Homannsvei 16, ca 1m dypt i en gammel myr. Høyde over havet var ca. 15 m.

Brynet er en gave fra finneren cand real Bengt Christiansen, Tromsø Museum.


Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

Over: Funnstedet ligger sydvest for Blommenholm skole. Kilde: Kulturminnesøk

Slik ser hengebrynet ut.
Kilde: Ove Holst, Oldsaksamlingen.
Bildet står i Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget