Tilbake til startsiden

Granly

 

 

 


Granly har adresse Bjerkealleen 23.

Eiendommen Granly ble utskilt fra Høvik Nordre og solgt til Engelskmannen Charles Dick i 1883. Året etter kjøpte Dick Fornebo hovedgård, der han etter kort tid startet utparsellering av villatomter. Han solgte Granly i 1897 til fabrikkeier Wilhelm Mustad på Lysaker. Wilhelms far, Hans Mustad, drev Mustad fabrikker på Lysaker.

Villaen på eiendommen Granly er en stor sveitservilla.

Granly ble i 1928 solgt til Østre Bærum Sanitetsforening som drev barnehjem der i mer enn femti år. En del av eiendommen, Granlytunet, ble utskilt til boliger for eldre i årene 1980 og 1981. Byggingen av boligene ble satt i gang av sanitetskvinnene, i regi av stiftelsen Granly.

På 1980-tallet overtok fylket driften av Granly, som da ble omgjort til ungdomshjem. På 1990-tallet ble Granly omgjort til avlastningshjem for eldre, og var underordnet Henie Onstad eldresenter.

I dag (2019) er det Østre Bærum Sanitetsforening som eier Granly og som inntil nylig har brukt stedet til å drive dagsenter for slagrammede pasienter.

Det var ønske om at Bærum kommune skulle kjøpe Granly for å sikre allmenhetens adgang til sjøen i dette området. I 2020 ble Granly solgt til private.


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie. Gå til s. 90 og s.112.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Budstikka 5. april 2019

Budstikka 27. mars 2020

Fagerstrand vel 1935 - 1985. Redaksjon ved Finn Lønnå

 

 

 

 

 

  

Granly 1982. Kilde: Bærum bibliotek
Granly er den store hvite sveitservillaen nede til høyre. Bildet er tatt i 1964.
Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Granly 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning