Gravfelt 1

 

 

 


Det er funne tolv gravhauger i området.

Haugene kan være fra yngre bronsealder (1000 fvt. – 500 fvt.). På den tiden ble de døde brent og lagt i steinrøyser. Gravhaugene forteller oss også at det har vært gammel bosetning i området.

De fleste gravhaugene har plyndringsgrop.

Detaljopplysninger om hver haug kan man finne på Kulturminnesøk.


Kilder:

Kulturminnesøk

Bærumskart

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915 - 2015. Vellet

 

 

 

 

  

Tolv gravhauger og to steinkonstruksjoner er markert på kartet. Stien opp til haugen lengst til venstre er gjengrodd. Stien som går mellom haugene lengre til høyre er tydelig. Kilde: Bærumskart
Steinkonstruksjon
Steinkonstruksjon
Alle øvrige markeringer er gravhauger
Dette er gravhaugen som ligger lengst til venstre på kartet. De andre gravhaugene har stort sett samme oppbygging og utseende. De består av runde steiner som ligger i sirkel eller oval. En del av haugene er ikke tydelig avgrenset. Den første og den femte haugen fra venstre på kartet er lette å se. Foto: Knut Erik Skarning