Hasselbakken

 

 

 

 

 

Hasselbakken (også kalt Hasselbråten og Hasselløkken) var en liten husmannsplass som lå nedenfor Gamle Drammensvei 184.

I 1886 var huset i bruk som sommerbolig for billedhuggeren Brynjulf Bergslien.
I 1888 kjøpte pianofabrikant Karl Hals stedet, og bodde der hver sommer til sin død. Hans svigersønn var komponisten Ole Olsen. Han bodde der til sin død i 1927. I 1963 ble huset revet for å gi plass til ny Drammensvei.

Ole Olsens datter har fortalt at da Karl Hals bodde på Hasselbakken kom ofte kulturpersonligheter som Bjørnson, Lie, Grieg og Svendsen sammen der.

Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Løvseth, Øystein (Red). (2011). Blommenholm i 100 år. Blommenholm vel 1911 - 2011. Blommenholm vel

ISSU

Lokalhistoriewiki

 

 

  

Se også Detaljkart
Gamle Drammensvei 184. Hasselbakken, lå i dette området. Sett fra vest.
Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <