Tilbake til startsiden

Henie Onstad korttids- og trygghetsavdeling

 

 

 

Solvik bo- og behandlingssenter avdeling Henie Onstad heter i dag (2020) Henie Onstad
korttids- og trygghetsavdeling
og ligger i Sonia Henies vei 8.

Avdelingen består av en korttidsavdeling, en trygghetsavdeling og et dagaktivitetssenter. Det er 24 enerom for korttidspasienter og seks trygghetsplasser fordelt på seks rom. Alle rom har eget bad og wc.

Bærum kommune 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Henie Onstad korttids- og trygghetsavdeling. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning.