Tilbake til startsiden

Høvik Elektriske

 

 

 

Høvik Elektriske (Høvik Elektriske AS) var en elektroentreprenørbedrift, opprettet av Hans Kristiansen i 1923. Da het bedriften Hans Kristiansen Elektrisk installasjon. Sønnen til Hans, Henry Kristiansen, drev bedriften videre frem til 1964, da den ble overtatt av Leif Ørjansen.

I 1931 åpnet bedriften en elektrisk forretning i Drammensveien 468 (adressen eksisterer ikke lenger) under navnet Høvik Elektriske Forretning. H. Kristiansen & Sønn.

Bedriften flyttet fra O.H. Bangs vei 21 på Høvik senter til Gamle Drammensvei 107, litt nord for senteret, i 1986. Ørjansen eide bedriften til 1991. Da overtok Siemens alle aksjene i selskapet. Einar Bø var daglig leder i bedriften, som hadde 23 ansatte og omsatte for 20 mill. kr i 2006.

I 2007 ble selskapet fusjonert inn i Siemens, og het da Siemens avd. Asker & Bærum. I 2009 solgte Siemens all sin installasjonsvirksomhet til Bravida, og avdelingen på Høvik ble slått sammen med Bravida Asker, og heter nå Bravida Asker og Bærum. I den forbindelse ble virksomheten på Høvik flyttet til Nye Vakås vei 64 på Hvalstad i Asker.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Borgen, Per Otto. (2006). Asker og Bærum leksikon

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

s