Tilbake til startsiden

Høvik båtforening (Høvik Verk båtforening)

 

 

 

 

 

Båtforeningen ble stiftet i 1926 av Stephan A. Ramsey, som også var vellets første formann. Årskontingenten var to kroner.

Nær Svartodden ble det bygget en slipp med alt som trengtes for sjøsetting og ilandhaling.
Det var nødvendig å justere bryggepælene hver vår etter at isløsingen gjorde at pælene ble hevet. Til dette arbeidet hadde man spesiallagde store slegger som medlemmene måtte lære seg å håndtere.

Båtforeningen har arrangert regattaer vår og høst, ofte i konkurranse med Strand Båtforening.

Sankthansfeiringen var et høydepunkt. Da het det at den båten som ikke var sjøsatt innen fastsatt frist, gikk på sankthansbålet. Det skjedde flere ganger at båter gikk på bålet, i forståelse med båteieren. Den aktuelle båten ble da utstyrt som et vikingskip, trukket langs stranden og lempet på bålet til stor applaus.

Et årlig innslag var kajakkpadlerne som hadde oppvisning. De tok Eskimosvingen som innebar at padlere holdt padleåren opp i luften mens han selv lå med hodet rett ned i vannet under kajakken.

I dag er det plass til 30 båter.

Medlemskap er forbeholdt de som bor der det opprinnelig var arbeiderboliger for Glassverket.
Det vil si at eiendommen må opprinnelig være fradelt gårds- og bruksnummer 11/3.


Kilder:

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915 - 2015. Vellet

Ramsøy, Robert og Tisthammer, Kaare. (2004). Høvik Verk - det gode sted å vokse opp

 


 

 

  

Høvik Verk båtforening 2019. Foto: Knut Erik Skarning