Tilbake til startsiden

Høvik avlastningssenter, tidligere Folkets hus

 

 

 

Huset har adresse Høvik skolevei 12.

Huset ble bygget omkring år 1900 og var opprinnelig Folkets hus.
Eier i 1903 var Høviks Arbeider- og ungdomsforening i Østre Bærums Arbeiderparti.

Senere har det vært ungdomshus, Huset fritidssenter og teaterlokale.

I dag (2019) er det Høvik avlastningssenter som holder til i huset. Senteret tilbyr døgnavlastning til familier i Bærum med hjemmeboende barn og unge med ulike funksjonshemminger. I tilknytning til enheten drives en annen enhet, Individuell avlastning, som administrerer ulike hjelpeordninger, blant annet. ferieavlastning, for familier der barn har funksjonshemninger. Senteret drives av Bærum kommune.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune

Bærumskart

Bærum bibliotek

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

 

 

  

Høvik avlastningssenter 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart