Høvik Bokhandel

 

 

 

Høvik Bokhandel (Høvik Bok & Papirhandel AS) ligger i O.H. Bangs vei 23. Bokhandelen ble opprettet av August Johan Vig i 1939.

Vig drev både bokhandel og forlag, og Alf Prøysen og Albert Camus ble utgitt på forlaget. Forlagsvirksomheten førte til at bokhandelen gikk konkurs i 1949 og ble overtatt av et aksjeselskap med Astri Hauge som disponent. Astri Hauge eide bokhandelen fra 1949 til 1971, Solveig Iversen fra 1971 til 1996 og Wenche Bakken fra 1996 til 2005. Senere overtok Hanne Bakken.

Bokhandelen har, sammen med vellet og Høvik biblioteks venner, sørget for at Høvik bibliotek har kunnet arrangere blant annet bokmesser, kulturlørdager og eventyrstunder.

Bokhandelen selger en del bøker knyttet til lokalhistorie.

Høvik Bok & Papirhandel AS er en såkalt Fri Bokhandel som er en sammenslutning for små og mellomstore bokhandlere i Norge.


Kilder:


Lokalhistoriewiki

Fribokhandel

Borgen, Per Otto. (2006). Asker og Bærum leksikon

 

 

 

 

 

  

Høvik Bokhandel 2019. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden