Tilbake til startsiden

Høvik misjonssenter

 

 

 

 

 

På Høvik Normisjons hjemmeside står følgende (2019):

"Høvik Normisjon er en lokal avdeling som eier og driver Høvik Misjonssenter i Gamle Drammensvei 111 på Høvik i Bærum. Her arrangerer vi møter, formiddagstreff og flere fester i året. I tillegg har vi utleie av lokalene våre til gode priser. Ta gjerne kontakt med oss.

Senteret ble innviet i november 1966. Vi holdt tidligere til på Høvik Bedehus som ble revet i 1964 på grunn av utvidelse av E18. Senteret har vært et naturlig tilholdssted for kristne aktører i
Høvik- og Bærumområdet i flere år, med omfattende arbeid for familier, unge og eldre."

Normisjon har mange samarbeidsland, blant andre:
Aserbajdsjan,  Bangladesh,  Bhutan,  Cuba,  Ecuador,  India,  Kambodsja,  Mali, Nepal, Senegal  og Thailand.


Kilde:

Høvik Normisjon

Wikipedia

 

 

  

Høvik Misjonssenter 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart