Høvikkollen (Utsikten), tidligere Høvikhaugen

 

 

 

Eiendommen Høvikhaugen ble i 1886 solgt fra Høvik til murmester Ferdinand Gunnelius Gundersen og byggmester H. D. Olsen. Området ble utparsellert til store villatomter etter Drammensbanens åpning i 1872 og frem til 1890.

Den vestre delen var en del av parken omkring Høvik. Over dette området gikk den eldste innkjøringen til Høvik. Den østre delen av parsellen var skogkledt. Blokkene på Høvikkollen (Utsikten) er oppført tidlig på 1960-tallet på dette området.

Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

 

 

  

Maleri av Carl Fredrik Vogt. Bildet heter Høvik gård og er malt i 1825. Vi ser Høvik midt i bildet. Kunstneren har stått på "Utsikten" (der vi i dag blant annet finner Drageslottet/Fagerheim i Granalleen 6).
Vi ser Skaugumåsen i bakgrunnen. Kilde: Oslobilder
Se også Detaljkart
Tilbake til startsiden
Drageslottet/Fagerheim i Granalleen 6. (tidligere Gamle Drammensvei 98.) 1987. Dette var murmester Ferdinand Gunnelius Gundersens hus fra 1886. Han brukte huset først som sommerbolig, senere som helårsbolig. Kilde: Bærum bibliotek
Samme motiv som ovenfor 2021. Foto: Knut Erik Skarning
Drageslottet har bevart sine flotte utskjæringer i 2021. Foto: Knut Erik Skarning
Høvikkollen er i dag navnet på en vei med boligblokker. Sett fra sydvest.
Foto: Knut Erik Skarning