Tilbake til startsiden

Ingerlien

 

 

Ingerlien har adresse Ingerlien 7.

I 1920 kjøpte grosserer Ludvig Arnfisen en parsell på omkring 10 dekar (mål) fra Blommenholm. Her bygget han et stort tømmerhus som han kalte Ingerlien etter navnet på sin yngste datter.

Arnfinsen drev forskjellige næringsvirksomheter, blant annet Eventyrhuset i Oslo, og han hadde en lite fyrverkerifabrikk. Fyrverkerifabrikken var godkjent av sprengstoffinspeksjonen, og var plassert i god avstand fra huset.

Da Arnfinsen døde i 1964, ble eiendommen solgt til skipsreder Sigvald Bergesen d.y. Han gjorde om huset til sykehjem for sin søster og noen andre pasienter ved Dikemark sykehus. Dette var ikke så vellykket, og huset ble etter hvert stående tomt og det forfalt. Eiendommen ble derfor kalt Spøkelsestomten. Den synske Anna Elisabeth Westerlund var en gang i huset. Hun avkreftet at det var spøkelser der.

I 1977 besluttet Bergesenfamilien å bygge boliger på eiendommen. Advokat Jan Tormundsen kjøpte huset og restaurerte dette slik at tømmerinnredningen ble bevart..


Kilde:

Løvseth, Øystein (Red). (2011). Blommenholm i 100 år. Blommenholm vel 1911 - 2011. Blommenholm vel

l

 

 

  

Ingerlien 2019. Sett fra syd. Her lå tidligere et tømmerhus. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart