Tilbake til startsiden

Hans Didriksen, tidligere Kjøpmann Syvertsens kolonialbutikk

 

 

I Stasjonsveien 13 var det kolonialbutikk fra 1920 til 1972. Først var det kjøpmand Lars Syvertsen som drev kolonial- og fedevareforretning, senere overtok Hans Didriksen.

Det var butikk i første etasje og bolig for handelsmannen i andre etasje.

Senere har det vært kontorer og bolig i huset. Blant andre har KFUK - KFUM avdeling Asker & Bærum holdt til her.

Ifølge Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923) overtok Lars Syvertsen butikken i 1920 etter kjøpmand Røed som var her tidligere.


Se også Handel i Bærum


Kilder:

SEFRAK-registeret

Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)

KFUK - KFUM

Løvseth, Øystein (Red). (2011). Blommenholm i 100 år. Blommenholm vel 1911 - 2011. Blommenholm vel

  

Se også Detaljkart
Her var det kolonialbutikk. Sett fra vest. Huset er fra første del av 1900-tallet. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Hans Didriksens butikk. Bildet er tatt i 1970. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Kjøpmann Syvertsens kolonialbutikk omkring 1920. Interiør.
Kilde: Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)