Tilbake til startsiden

Kortbygget (Kontoret)

 

 

 

 

 

Kortbygget (Kontorbygget) vi ser i dag ble bygget på første del av 1900-tallet.

Her holdt driftsbestyreren, kontorsjefen og kassereren til. Fra 1920-årene frem til etter andre verdenskrig (1940 - 1945) var det Arne Lien, Eivind Staff og Hans Gundersen som hadde disse stillingene.


Kilder:

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915 - 2015. Vellet

Ramsøy, Robert og Tisthammer, Kaare. (2004). Høvik Verk - det gode sted å vokse opp

 

  

Kortbygget 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Kortbygget 2019. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning