Tilbake til startsiden

Løkeberg Landhandleri var en kolonialforretning i Løkebergveien 6.

Den ble etablert av Otto Kirkeby i egen bygning i 1914. Otto Kirkeby hadde tidligere vært bestyrer av Lommedalen Handelsforening i 14 år og hadde hatt en egen kolonialforretning i Kristiania i to år.

Virksomheten i Løkebergveien 6 omfattet landhandleri med egen kjøttavdeling.

Sønnesønnen til Otto Kirkeby, Bjørn Kirkeby, drev forretningen frem til den ble nedlagt i 1982.Kilder:

Lokalhistoriewiki

Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)

 

  

Slik ser det ut i dag (2019) der Løkeberg Landhandleri lå. Vi ser Kirkeveien i forgrunnen. Foto: Knut Erik Skarning

Løkeberg Landhandleri

Løkeberg Landhandleri omkring 1920. Sett fra sydvest.
Kilde:
Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)
Se også Detaljkart