Tilbake til startsiden

Løkkeberg kalkovn

 

 

 

I Opplevelser langs Øverlandselva står følgende:

"På Løkeberg gård, som på mange av gårdsbrukene i Bærum, var kalkbrenning en binæring til jordbruket. Kalkbrenning har tradisjoner tilbake til 1300-tallet. Ifølge kgl. ordre av 28 november 1602 skulle bøndene knyttet til Nonneseter klosters (Benediktinerkloster etablert i Gamlebyen i Oslo i 1150) eiendommer i Bærum, hver bryte 30 lass kalkstein og bringe den til kalkovnen. Løkeberg gård hadde kalkovn allerede i 1661. Ny ovn ble satt opp i 1843 men ble ikke tatt i bruk."


Se også Mer om kalkbrenning.


Kilder:

Bærumskart

Opplevelser langs Øverlandselva 

Se også Detaljkart
Kalkovnen skal ha ligget midt i bildet, foran det brune huset. Sett fra sydvest.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning