Tilbake til startsiden

Milestenplassen og Milestenen

 

 

 

 

 

Adressen til Milestenshuset er i dag Gamle Drammensvei 160 c.

Milestenplassen, med Milestenhuset, lå ved den Drammenske Kongevei og hadde navn etter milestenen som står her. Deler av den gamle stua er bygget inn i den villaen vi ser i dag.
Milesten var en husmannsplass uten jord under Blommenholm og er omtalt i husmannsmantall i 1771.

Milestenplassen lå like ved den Drammenske Kongevei, en gammel landmil fra Stortorvet i Kristiania. En landmil var ca. 11,295 km. Den gamle milestenen står fortsatt. Den er flyttet inn fra veikanten og innenfor porten. Milestenen er et av Asker og Bærum historielags faddersteder i Bærum.

Omkring år 1800 var Milesten vertshus og hvilested.

Etter at nye Drammensveien ble lagt lengre ned mot fjorden, og jernbanen ble bygget over jordene til gården i 1872, ble ferdselen forbi plassen redusert. Milesten ble solgt i 1915 og ombygget til et vanlig bolighus.


Se også Skjenkerett og alkoholsalg i Bærum


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Løvseth, Øystein (Red). (2011). Blommenholm i 100 år. Blommenholm vel 1911 - 2011. Blommenholm vel

Lokalhistoriewiki (Om Blommenholm)

Lokalhistoriewiki (Om Milesten)

Bærum bibliotek

Lønnå, Finn. (1986). Langs kongevei og gammel Drammensvei i Asker og Bærum. Asker og Bærum historielag

Store norske leksikon

  

Se også Detaljkart
Milestenen 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Milestenhuset 1986. Kilde: Bærum bibliotek
Milestenhuset på Milestenplassen 2019. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Milestenen og Milestenshuset 2019. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning