Norconsult

 

 

 

 

 

Norconsult AS, nå (2021) lokalisert i Vestfjordgaten 4 i Sandvika, er Norges største rådgivende ingeniørselskap. Virksomheten ble etablert i Oslo i 1955 under navnet Interessentskapet Norconsultants, med ni rådgivende ingeniør- og arkitektselskaper som partnere.

Selskapet ble oppløst 1964 og Norconsult AS etablert samtidig med sju partnerfirmaer. På det meste hadde selskapet 15 rådgivende ingeniør- og arkitektselskaper som partnere.

Norconsult vokste fra en sped begynnelse på 1950- og 1960-tallet til å bli en av verdens største eksportører av plan- og prosjekteringstjenester på 1970- og 1980-tallet.
Et godt eksempel på hvordan både Norconsults organisasjonsform og internasjonale strategi førte til resultater, er det store telekommunikasjonsprosjektet i Saudi-Arabia med oppstart i 1977. Norconsult hadde allerede en god tilstedeværelse i Saudi-Arabia og partnerselskapet Teleplan utførte et intenst markedsarbeid i landet. Men det som i like stor grad måtte til på slike prosjekter, var bred internasjonal tyngde og bredde. Tilbyderne var blant andre avhengig av FN-organisasjonen ITUs anbefaling overfor Saudi-Arabia. Samtidig krevdes det garantier og forsikringer av en størrelse som ingen enkeltdeltager kunne oppnå. Her fortjener norske banker og forsikringsselskaper stor ros for sin sporty støtte til fellesskapet Norconsult når det gjaldt.

Mer om Norconsult
Norconsult deltok i etableringen av Norwegian Petroleum Consultants AS (NPC) i 1975. Selskapet flyttet inn i nye kontorer i Maries vei 20 på Høvik i 1971, og videre til Norconsults Hus på Kjørbo i Sandvika i 1981. I 1985 ble Norconsult AS etablert som holdingselskap med datterselskapene Norconsult International AS og Norconsult Offshore Engineering AS. Sistnevnte ble solgt til NPC i 1986. I 1988 ble Norconsult AS kjøpt opp og fusjonert med NPC Holding AS. Ressursene fra det gamle Norconsult ble delt opp i de to heleide datterselskapene NPC Samferdsel AS og NPC Consult AS, samt "Nye" Norconsult International AS (NI), som var eid med 55 % av NPC Holding og 45 % av ulike ingeniør- og arkitektselskaper. NI fortsatte arbeidet med å selge norske rådgivende tjenester innen arkitekt-, ingeniør- og økonomifag internasjonalt.

Ingeniør A. B. Berdal og Sivilingeniør Elliot Strømme fusjonerte til Berdal Strømme AS i 1989. NPC Holding kjøpte opp Nybro Bjerck, og slo det sammen med NPC Samferdsel i 1990. To år senere ble NPC kjøpt opp av Aker AS. NPC Holdings 55 % av aksjene i NI ble da solgt til Nybro Bjerck, som så ble solgt til Berdal Strømme samme år. Berdal Strømme ble med dette majoritetseier i NI. Aksjehandelen åpnet også for en fusjon med konsulentselskapet Norpower AS samme år. I 1993 flyttet Berdal Strømme og Norconsult International inn i dagens lokaler i Sandvika Vest. Berdal Strømme overtok Tron Horn AS i Oslo i 1994. I 1997 ble NI delt i to – Norconsult International AS, et heleid datterselskap av Berdal Strømme, og Norconsult Telematics AS, som ble solgt til Teleplan. I 1998 ble alle de ansatte i Norconsult International overført til Berdal Strømme, som 11. mai samme år endret navn til Norconsult AS.

Datterselskapene Norconsult Informasjonssystemer AS, GBS Data AS og Techno CAD AS ble slått sammen til Norconsult Informasjonssystemer AS i 2003. Samme år ble virksomheten i Techno Consult overtatt. Ytterligere 18 norske selskaper med 170 ansatte ble kjøpt opp i perioden 2004 – 1906. Blant disse var Sandvika-firmaene Numitor AS og Støltun AS, samt Elvita AS på Lysaker.Kilder:

Lokalhistoriewiki

Norconsult

Grinde, Kjell. (2014). Norges to største engineeringselskaper vokste opp i Asker og Bærum. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 54

 

  

Se også Detaljkart
Slik ser det ut i dag (2019) der Norconsulti Maries vei på Høvik. I dag er det leiligheter i bygningen. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden