Oversiktsbilder fra skolekretsene Høvik Verk, Høvik og Blommenholm
Oversiktsbilde fra Høvik Verk 2016. Kilde: kart.1881
Oversiktsbilde fra Høvik Verk1956. Kilde: kart.1881
Oversiktsbilde fra Høvik 2016. Kilde: kart.1880
Plahtevillaen
Høvik Verk skole
Kiwi Høvik
Teppeland (Albama)
Ramstad gartneri
Høvik Søndre
Høvik skole
Høvik Nordre
Høvikodden gård
Arbeiderboligene ved verket
Ramstad
Høvik verk
Henie-Onstad kunstsenter
Det Norske Veritas
Sandviksveien
Fjordveien
E18
Oversiktsbilde fra Høvik Verk 1980. Kilde: kart.1881
Oversiktsbilde fra Høvik 1980. Kilde: kart.1880
Oversiktsbilde fra Høvik 1956. Kilde: kart.1880
Oversiktsbilde fra Blommenholm 2016. Kilde: kart.1880
Oversiktsbilde fra Blommenholm 1969. Kilde: kart.1880
Oversiktsbilde fra Blommenholm 1956. Kilde: kart.1880
Oversiktsbilde fra Blommenholm, nordre del 2016. Kilde: kart.1880
Oversiktsbilde fra Blommenholm, nordre del 1980. Kilde: kart.1880
Oversiktsbilde fra Blommenholm, nordre del 1956. Kilde: kart.1880
Oversiktskart fra Høvik Verk, Høvik og Blommenholm 1880. Kilde: kart.1880
Sjøholmen
Blommenholm stasjon
Blommenholm skole
Engervannet
Skytebanen
Ishohockeybanen
Fotballbane og bandybane
Engervannet