Tilbake til startsiden

Huset Paddy Castle var opprinnelig en arbeiderbolig som sto på Svartodden. Huset ble flyttet og ombygget omkring 1870. De første årene var dette bolig for driftsstyrer Hans Lien. Senere bodde kontorsjefen på Christiania Glasmagasin, Arne Forseth, her. Huset ble revet i 1973.


Kilder:

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915 - 2015. Vellet

Bærum bibliotek

Jacobsen, Jacob. (1983). Høvik glassverk - Høvik verk. Kulturutvalget

Ramsøy, Robert og Tisthammer, Kaare. (2004). Høvik Verk - det gode sted å vokse opp 

Paddy Castle 1973. Kilde: Bærum bibliotek
Paddy Castle (Bestyrer Liens hus)
Slik ser det ut i dag (2019) der Paddy Castle lå. Sett fra sydvest. Bygningene vi ser hører til Det Norske Veritas. Foto: Knut Erik Skarning