Tilbake til startsiden

Pipene

 

 

 

 

De gamle pipene er fra 1875. En av disse, kanskje begge, hørte til Smia. Smia var knyttet til fyringsanlegget for fabrikken.

Kilde:

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915 - 2015. Vellet

Ramsøy, Robert og Tisthammer, Kaare. (2004). Høvik Verk - det gode sted å vokse opp

  

Høvik Verk 1956. Sett fra syd. Vi ser pipene midt i bildet og fabrikkbygninger til venstre. Kilde: Bærum bibliotek
Gamle og nye piper 2019.
Kilde: Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915 - 2015. Vellet.