Tilbake til startsiden

Plahteskogen

 

 

 

 

 

Plahteskogen er en furuskog som tilhørte Høvik Nordre, eid av grosserer Frithjof Plahte til han døde i 1899. Fra 1901 var eiendommen i Bærum kommunes eie. I mellomkrigstiden ble den utparsellert til store tomter, og flere av Frithjof Plahtes etterkommere bygget seg hus her.

Mer om Frithjof Plahte
Frithjof Plahte bodde og drev som trelasthandler i England i flere år. I 1876 kjøpte han gården Høvik Nordre. Her moderniserte han jordbruket, og rundt 1890 flyttet han bygningene og gården nærmere sjøen for å forenkle driften. Han bygdeget da den store Plahtevillaen ved Sarbuvollen.

Frithjof Plahte ga tomt til Høvik kirke, og andre deler av eiendommen ble også skilt ut. Han kjøpte gården Fleskum ved Dæhlivannet i 1885. Frithjof Plahte investerte i lokalt næringsliv som Sandvikens Kalkfabrik og Teglverk og Brønøens Kalkfabrik på Brønnøya. Han var også med å starte sementfabrikken i Slemmestad.
Frithjof Plahte var styremedlem i Nydalens Compagnie fra 1896 til sin død i juli 1899.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia


 

 

  

Se også Detaljkart