Tilbake til startsiden

Portnerstuen (Støpulen)

 

 

 

 

 

På glassverkets tid ble denne bygningen kalt Portnerstua, senere Støpulen (klokketårnet).
Fabrikkområdet var lukket, og portnerens oppgave var å påse at uvedkommende ikke slapp inn. Dessuten måtte han gå runder på fabrikken, også om natten, og påse at alt var i orden. Det var plassert ur på bestemte steder som portneren måtte trekke på bestemte tidspunkter for å vise at han hadde gått sine runder til rett tid.

Klokken på taket ble benyttet til å varsle brann og til å markere start og slutt på arbeidstiden.


Kilder:

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915 - 2015. Vellet

Ramsøy, Robert og Tisthammer, Kaare. (2004). Høvik Verk - det gode sted å vokse opp

Bærum bibliotek

Kulturhistorisk stedsanalyse - Høvik Verk - Veritas - områderegulering

  

Vi ser Portnerstuen (Støpulen) til venstre. Sett fra syd. Det store huset til høyre er en lagerbygning (Femmer'n). Bildet er tatt i 1960. Kilde: Bærum bibliotek

Ovenfor: Portnerstuen (Støpulen) 2019.
Sett fra vest.

Til høyre; Klokken

Foto: Knut Erik Skarning