Pottemakerbroen

 

 

 

Pottemakerbroen ble bygget i 1838. Navnet stammer fra pottemakeriet som lå ved elven litt lengre opp.

Broen var opprinnelig en hvelvbro av gråstein, med rekkverk av smijern. Broen ble etter hvert for smal, og den forvitret raskt fordi den var bygget av kalkholdig stein. Bærum ingeniørvesen sprøytet broen med betong for å stoppe forvitringen. Broen ble revet i 1966.

Fundamentene etter denne broen kan man se ca. 10 meter ovenfor for dagens bro.

Dagens bro ble bygget på 1960-tallet i forbindelse med omlegging av veien.


Kilder:

Bærum bibliotek

Opplevelser langs Øverlandselva

Bærumskart

 

Pottemakerbroen 1966. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Presteveien går over den broen vi ser på bildet. Pottemakerbroen lå litt til venstre for denne broen. Sett fra sydvest. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Vi ser rester etter fundamentene til Pottemakerbroen ca. 10 meter ovenfor broen vi ser i dag. Sett fra nord. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Vi ser Pottemakerbroen til venstre. Sett fra vest. Bildet er tatt i 1966.
Kilde: Bærum bibliotek