Tilbake til startsiden

Ramstadslottet (Solvikslottet)

 

 

 

 

 

Ramstadslottet har adresse Skjolden 1.

En del av Nedre Ramstad ble i 1877 solgt til løytnant Ludvig Oscar Rieck, og etter 1890 ble dette området utparsellert til store villatomter som ble kalt Solvikbyen, eller Borgenåsen.

Navnet Ramstadslottet (Solvikslottet) henleder til den borg- eller slottslignende bygningen. Bygningen ble oppført 1888 - 1890 av løytnant Christian Michelet Saxlund som eide dette området i denne perioden. Huset ble tegnet av Michele Saxlund og Oscar Rieck.

Villaen ble solgt til bryggerieier Inge Ytterborg omkring 1890. Ytterborg var direktør ved Foss Bryggeri i Oslo. Ytterborgs kone, Fernanda, bodde i huset til 1955.

Ramstadslottet har hatt både kongelige og keiserlige utenlandsbesøk. Josef Terboven forsøkte å konfiskere bygningen våren 1940. Eieren, den tyskfødte Fernanda Ytteborg, ønsket ikke dette. Hun fortalte "der Reichskommissar" om sine gode tyske forbindelser, og Terboven måtte reise videre til Skaugum.

Villaen er oppført i pusset tegl, er kraftig dimensjonert og har en asymmetrisk komposisjon med et tårnoppbygg i det sørvestlige hjørnet. Hagefasaden har en bred midtrisalitt (fremskutt parti av fasaden, ført gjennom hele bygningens høyde). Huset er i nygotisk stil, med ornamenterte brystningsfelt og gesimser (fremspringende horisontale deler av fasaden). Tårnets attikaoppbygg (kasseformet oppbygging ovenpå gesimsen) er prydet av fire roterte fialer (hjørnespir).

Villaen ble senere ombygget til kontorer, og firmaet Apeland Informasjon holdt til i bygningen frem til 2016. Bygget er regulert til næringsbygg, men bruksendring til leilighetsbygg kan være aktuelt.


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie. Gå til s. 90 og s.112.


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Ramstad)

Lokalhistoriewiki (Om Solvikslottet)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

artemisia.no


 

 

  

Ramstadslottet 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Ramstadslottet 2019. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning