Tilbake til startsiden

Solvikslottet

 

 

 

 

 

Solvikslottet har adresse Skjolden 1.

En del av Nedre Ramstad ble i 1877 solgt til løytnant Ludvig Oscar Rieck og arkitekt Carl Unger. Etter 1890 ble dette området utparsellert til store villatomter som ble kalt Solvikbyen, eller Borgenåsen.

Navnet Solvikslottet henleder til den borg- eller slottslignende bygningen. Bygningen har også blitt kalt Ramstadslottet, Villa Solvik, Borgen og Tyttebærslottet.

Løytnant Christian Michelet Saxlund kjøpte eiendommen i 1879. Han fikk Unger til å tegne og oppføre den store murvillaen. Mer om bygningens arkitektur står nederst på siden.

I 1992 var Saxlund på konkursens rand, og villaen ble solgt, før den var helt ferdig, til bryggerieier Inge Carl Ytteborg som flyttet inn i 1893. Ytteborg var direktør ved Foss Bryggeri i Oslo. Han anla en 60 meter lang steinmolo og brygge nede ved sjøen. Hageanlegget gikk helt ned til sjøen. I 1962 ble bukta fylt igjen og framsto slik som i dag. Det gikk en vakker allé fra Drammensveien bort til villaen. I kjelleren på villaen var det en flott ølkjeller med tønner fra Ytteborgs bryggeri.

Inge Ytterborg døde i 1920. Ytterborgs kone, Fernanda, bodde i villaen til 1929, da hun flyttet til Hallingdal. Hun døde i 1954.

På 1930-tallet ble villaen leid ut. Da kunne det bo opptil åtte familier på stedet, inklusive Ytterborgfamilien. Leietagerne var ofte håndverkere og arbeidere. På slutten av 1930-tallet ble en del av eiendommen stykket opp til villatomter.

Solvikslottet har hatt både kongelige og keiserlige utenlandsbesøk. Josef Terboven forsøkte å konfiskere bygningen våren 1940 da tyskerne okkuperte Norge. Fernanda Ytteborg ønsket ikke dette. Hun fortalte "der Reichskommissar" om sine gode tyske forbindelser, og Terboven måtte reise videre til Skaugum. Den 1,80 meter høye Fernanda var en respektert dame.

I 1962 ble villaen solgt ut av Ytterborgfamilien til arkitekt Alex Christiansen. I år 2000 ble Skogen A/S eier. Huset ble ombygget til kontorer. Firmaet Apeland Informasjon leide lokaler i bygningen frem til 2016. Bygningen er regulert til næringsbygg, men bruksendring til leilighetsbygg kan være aktuelt. Eier er nå (2021) Skogen A/S.

Mer om arkitekturen
Villaen er oppført i pusset tegl, er kraftig dimensjonert og har en asymmetrisk komposisjon med et tårnoppbygg i det sørvestlige hjørnet. Hagefasaden har en bred midtrisalitt (fremskutt parti av fasaden, ført gjennom hele bygningens høyde). Huset er i nygotisk stil, med ornamenterte brystningsfelt og gesimser (fremspringende horisontale deler av fasaden). Den nygotiske byggestilen var inspirert av de nye boligene i Homansbyen i Kristiania. Tårnets attikaoppbygg (kasseformet oppbygging ovenpå gesimsen) er prydet av fire roterte fialer (hjørnespir).

En mer omfattende beskrivelse av Solvikslottet er gitt i artikkelen
Kolstad, Harald. (2022) Slottet på Solvik. Asker og Bærum historielags skrift nr. 62


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie. Gå til s. 90 og s.112.


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Ramstad)

Lokalhistoriewiki (Om Solvikslottet)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

artemisia.no

Kolstad, Harald. (2022) Slottet på Solvik. Asker og Bærum historielags skrift nr. 62


 

 

  

Solvikslottet 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Solvikslottet 2019. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning