Tilbake til startsiden

Sagen ved Sagfossen

 

 

 

I Opplevelser langs Øverlandselva står følgende:

"Sagfossen er fossen ved Presteveien. Det lå en sag her allerede i 1611, mest sannsynlig plassert på østsiden av elven i kulpen under fossen. Jordet som ligger sørvestover het tidligere Sagjordet."


Se også Sagbruksnæringen i Bærum der det blant annet står mer om oppgangssagen.


Kilder:

Bærumskart

Opplevelser langs Øverlandselva 

Se også Detaljkart
Sagen lå under den nåværende broen over Øverlandselven. Sett fra sydvest.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Sagen lå sannsynligvis til venstre (på østsiden) ved fossen under broen. Sett fra nord. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning