Tilbake til startsiden

Høvik Samvirkelag, tidligere Høvik kooperativ

 

 

 

 

Bygningen ligger i Glassverkveien 34 der Atelier Glassverket holder til i dag (2019).

Forretningen Høvik kooperativ startet i 1908 i Kasernen (Vårsol), like ved skolen på Høvik Verk. Forretningen flyttet til egen forretningsgård i Glassverkveien 34, nedenfor skolen, i 1915. Det var Høvik Verk som ga tomten og som garanterte for byggesummen på 10 000 kroner. Beboerne var med på å grave ut tomten, og butikken ble innviet med stor festivitas. Se bildet ovenfor.

På slutten av 1930-tallet skiftet forretningen navn til Høvik Samvirkelag, ble i 1968 innlemmet i Østre Bærum Samvirkelag og flyttet samme år til nye lokaler i Fjordveien 88.
Høvik Samvirkelag opphørte i 1987. Vel to år senere overtok Lundebys kolonial i Fjordveien 88, så familiebedriften Høvik Mathus og til slutt Kiwi.

Bærum Malerklubb har hatt lokaler i huset siden 1973.

Glassverket alternative barneskole startet i 1991 i lokalene etter en internasjonal ungdomsklubb i den gamle samvirkerlagbygningen. Bærum kommune hadde da fire barn som fikk hjemmeundervisning, og skolen skulle hjelpe dem med å komme tilbake til ordinær skole. Skolen utvidet etter hvert sine lokaler og overtok hele bygningen, men til slutt ble den ikke lenger godkjent for undervisning. I 2010 tok skolen i bruk lokaler ved Vøyen Mølle i Vangkroken 20.

Kilder:

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915 - 2015. Vellet

Borgen, Per Otto. (2006). Asker og Bærum leksikon

Lokalhistoriewiki

  

Slottet 2016. Sett fra syd. Kilde: kart.1881
Samvirkelaget på 1930-tallet. Kilde: Bærum bibliotek
Samvirkelagbygningen 2019. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Samvirkelagbygningen 2019. Sett fra norvest. Foto: Knut Erik Skarning
Betjeningen i forretningen Høvik kooperativ 1920. Kilde: Bærum bibliotek
Innvielsen av egen forretningsgård i Glassverkveien i 1915. Kilde: Bærum bibliotek