Tilbake til startsiden

Bærum Seilforening

 

 

 

 

 

hjemmesiden til seilforeningen står følgende:

"I 2011 slo Bærum Seilforening og Vestfjordens Seilforening seg sammen til én seilforening, Bærum Seilforening.

Vestfjordens Seilforening ble stiftet i 1921 på Vassholmen utenfor Snarøya.
Bærum Seilforening har røtter fra flere seilforeninger ved Strand, Høvik og Solvik. Diss slo seg etter hvert sammen til Bærum Seilforening.

Foreningen har i alle år hatt "lave skuldre" og stor bredde, men har gjennom tidene fostret flere OL- og elite-seilere i Norge.

Det arbeides med en komité som skal sammenfatte historien for Seilforeningen, og interesserte i dette arbeidet kan kontakte styret.

Bærum Seilforening er en av de mest aktive seilforeninger i Norge, med nesten 1000 medlemmer – og stor bredde fra turseilere til OL-deltagere. Vi har et bredt tilbud til barn, ungdom og voksne i alle aldre. Foreningen har anlegg på Høvik (Sarbuvollen), Snarøya og Ytre Vassholmen.

Seilforeningen tilbyr kurs og opplæring i en rekke klasser og båttyper tilpasset alle aldre og kompetansenivåer.

Bærum Seilforening oppfyller kravene til barne- og ungdomsvennlig seilforening." 


Kilde:

Bærum Seilforening

 

 


 

 

  

Se også Detaljkart
Bærum Seilforening 2019. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Bærum Seilforening 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning