Tilbake til startsiden

Sarbuvollen båtforening

 

 

 

 

 

På foreningens hjemmeside står følgende (noe redigert):

"Sarbuvollen Båtforening ligger sentralt på Høvik. Foreningen hadde per 01.01.2019 295 medlemmer med rettighetsbrev, og den disponerer 6 bøyeplasser og 332 brygge- og jolleplasser for båter fra 10 til over 40 fot.

Sarbuvollen Båtforening ble stiftet 18. januar 1933 og hadde da 40 medlemmer. Båtforeningen var svært aktiv og gjennomførte store forbedringer i havna. De gamle badehusene ble revet og nye åreskap ble bygget. Den gamle slippen ble benyttet til sjø- og landsetting av båter som den gang var vesentlig mindre enn de vi har i dag. Interessen for båtforeningen minsket, og den 9. november 1973 ble det besluttet å oppløse foreningen. Foreningens disponible midler på
1.672 kroner ble overført til Høvik Menighetspleie.

Den 21. juni 1984 ble utkastet til lover for en ny båtforening utarbeidet på et møte på
Ramstad skole. Initiativtager var Per G. Schøyen. Konstituerende generalforsamling ble avholdt kort tid etter.

I 1993 gikk båtforeningen over fra å være kommunal til å være privat. Ved privatiseringen overtok båtforeningen en betongbrygge og tre nedslitte flytebrygger. Mye arbeid ble nedlagt av foreningens medlemmer for å få havnen i brukbar stand.

I 2001 ble bryggeanlegget modernisert. Fire nye brygger ble montert. Sarbuvollen Båtforening disponerer i dag fem brygger, alle med låsbare porter. Medlemsvakter i sommerhalvåret er med på å gjøre havna til en av de roligste stedene i Holtekilen."


Kilde:

Sarbis

 

 


 

 

  

Se også Detaljkart
Sarbuvollen båtforening 2019. Foto: Knut Erik Skarning