Tilbake til startsiden

Skogstuen

 

 

 

 

 

Skogstuen (Skogstua, Skovstua) var en husmannsplass som lå der garasjen til Glassverkveien 30D ligger i dag.

Plassen er avmerket på kart fra 1882.

Den gamle kjøreveien til Høvikommen gikk rett forbi plassen.

Skogstuen har blitt brukt til bolig for ansatte ved Høvik Glasverk. Først for en stallkar ved verket, så for formannen for utearbeiderne og deretter for en glassblåser.

Skogstuen ble revet i 1980.

Den nye Høvik Verk skole ble bygget på jorda til husmannsplassen Skogstuen.

Skogstuveien har navn etter Skogstua.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Borgen, Per Otto. (2006). Asker og Bærum leksikon

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915 - 2015. Vellet

Bærum bibliotek

 

 


 

 

  

Se også Detaljkart
Skogstuen 1860. Kilde: Bærum bibliotek
Skogstuen 1960. Kilde: Bærum bibliotek
Skogstuen lå ved garasjen vi ser midt i bildet. Sett fra vest. Veien i forgrunnen er Glassverkveien. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning