Tilbake til startsiden

Hovedbygningen på Verket. (Slottet, Villa Veritas)

 

 

 

Hovedbygningen på Verket, også kalt Slottet og Villa Veritas, ble bygget i 1892 etter at den tidligere hovedbygningen brant ned. I den nye Hovedbygningen bodde familien Berg til 1924.

Utvendig på tårnet er det veggmotiver som viser glassblåsere i arbeid. Inne i Røkeværelset henger spesialbestilte malerier fra forskjellige glassverk.

Nå brukes huset av Det norske Veritas til kontorer og representasjon. I styrerommet henger bilder av selskapets ledere.


Kilder:

Bærum bibliotek

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915 - 2015. Vellet

  

Slottet 2016. Sett fra syd. Bak slottet ser vi gartner- og stallmesterboligen til venstre og stabburet til høyre. Kilde: kart.1881
Slottet 1950. Sett fra syd. Vi ser at stabburet opprinnelig lå lengre til høyre (mot nordøst) enn på bildet ovenfor. Kilde: Bærum bibliotek
Slottet 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Familien Berg foran Slottet 1897. Kilde: Bærum bibliotek
Bilen til verkseier Kristoffer Berg. Bilen ble kjøpt i 1912. Bilmerket, Argyll, var skotsk. Fargen var dyp olivengrønn. På bildet har den sommerkarosseri. Om vinteren ble det erstattet med innelukket kupe (limousine) med grå silkegardiner. Bilen kostet 1000 pund. Sjåføren het Ernst Lindemark. Kilde: Bærum bibliotek