Solvik båtforening

 

 

I vedtektene for Solvik båtforening står det at driften skal ha som overordnet mål å tilby gode havneforhold til rimelige priser. Driften skal ikke ha som formål å drive forretning for å oppnå overskudd, utover det som er nødvendig for å nå målsettingene.

Båtforeningen ble privatisert i 1993.

"Båter i sjøen" er en flytende båtmesse som i mange år holdt til på Kadettangen. Dette er en av Nordens største messer i sitt slag, arrangert av NORBOAT. Messen ble første gang arrangert i 1972 i Frognerkilen. Arrangementet ble flyttet til Solvik båtforenings anlegg på Blommenholm i 1978, og videre til Kadettangen i 1998. Her holdt den til 1912 da den ble flyttet til Sukkerbiten ved Operaen i Bjørvika. Fra 2014 har messen vært arrangert ved Aker Brygge Marina.


Kilder:

Solvik båtforening

Lokalhistoriewiki

  

Solvik båtforening 2019. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Solvik båtforening 2019. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

Tilbake til startsiden